letnja škola arhitekture rogljevo

Škola 2023

TEMA: DOKUMENTACIJA, INTERPRETACIJA I RESTAURACIJA GRADITELJSKOG NASLEĐA: ROGLJEVAČKE PIVNICE

5. LETNJA ŠKOLA ARHITEKTURE ROGLJEVO, SRBIJA
TEMA: „DOKUMENTACIJA, INTERPRETACIJA I RESTAURACIJA GRADITELJSKOG NASLEĐA: ROGLJEVAČKE PIVNICE“

3-18. jula 2023.

Rok za prijavu: 5. jun 2023.

Jezik: srpski, engleski

Organizator: Grupa arhitekata (Beograd, Srbija)

PROGRAM

Program podstiče multidisciplinarnu međunarodnu saradnju, bavi se pitanjima implementacije i praćenja projekata zaštite nasleđa u lokalnom, regionalnom i međunarodnom okviru.

Letnja škola će biti održana od 3. do 18. jula 2023. Radni dan traje od 10:00 do 19:00 h (uključujući pauzu za ručak od 1 sata). Program ima dva modula koji se fokusiraju na dokumentaciju, interpretaciju i restauraciju baštine, kroz primenjeni rad na istorijskim građevinama u Rogljevu. Škola će biti organizovana kroz dva paralelna modula tokom 15 dana. Predavanja su zajednička za oba modula, dok će ujutru biti organizovan praktični rad.

Detaljni opis projekta na englskom jeziku možete preuzeti sa ovog linka.

Najava

Preliminarni program

Aplikacioni formular

Sve relevantne informacije i fotografije sa prethodnih projekata možete pronaći na našoj Fejsbuk stranici.

Summer School of Architecture Rogljevo 2023

DOCUMENTATION, INTERPRETATION AND RESTORATION OF BUILT HERITAGE: ROGLJEVO WINE CELLARS

5th SUMMER SCHOOL OF ARCHITECTURE IN ROGLJEVO, SERBIA

TOPIC: „DOCUMENTATION, INTERPRETATION AND RESTORATION OF BUILT HERITAGE: ROGLJEVO WINE CELLARS“

3-18 July 2023

Application deadline: June 5, 2023

Official language: Serbian, English

Organizer: Grupa arhitekata (Belgrade, Serbia)

PROGRAM

The program encourages multidisciplinary international cooperation, addresses issues of implementation and monitoring of heritage protection projects within the local, regional and international framework.

The Summer School will be held from July 3 to 18, 2023. The working day runs from 10:00 am to 7:00 pm (including a lunch break for 1 hour). The program has two modules that focus on documentation, interpretation and restoration of heritage, through the applied work on historical structures in Rogljevo. The school will be organized through two parallel modules for a period of 15 days, with the participants selecting one or two modules to attend. Lectures are common to both modules, while the practical work will be organized daily.

Announcement

Detailed description of the project

Preliminary program

Application form