DOKUMENTACIJA, INTERPRETACIJA I RESTAURACIJA GRADITELJSKOG NASLEĐA: ROGLJEVAČKE I RAJAČKE PIVNICE

Naša Misija

Program podstiče multidisciplinarnu međunarodnu saradnju, bavi se pitanjima implementacije i praćenja projekata zaštite nasleđa u lokalnom, regionalnom i evropskom okviru.

 

Letnja škola će biti održana od 1. do 15. jula 2021. Radni dan traje od 10:00 do 19:00 h (uključujući pauzu za ručak od 1 sata). Program ima dva modula koji se fokusiraju na dokumentaciju, interpretaciju i restauraciju kulturne baštine, kroz primenjeni rad na objektima u Rogljevu i Rajcu. Škola će biti organizovana kroz dva paralelna modula tokom 15 dana, a učesnici mogu odabrati jedan ili dva modula za završni rad. Predavanja će se održavati popodne i zajednička su za oba modula, dok će tokom prepodneva biti organizovan praktični rad.

 

Tu smo uvek sa novim aktuelnostima vezanim za početak prijava za letnju školu.

 

O prethodnim i budućim školama

Evropska unija nastoji da podrži obnovu spomenika kulture u Srbiji, koji su važan deo evropskog kulturnog bogatstva. Kroz projekat #EUzaTebe – za kulturno nasleđe i turizam, Evropska unija je opredelila ogromna sredstva namenjena spomenicima kulture u istočnoj Srbiji.
Pored radova na unapređenju infrastrukture, projekat je podržao i Letnju školu arhitekture u Rogljevu i Rajcu, u kojoj će studenti, ali i svi koji su zainteresovani, imati priliku da nauče na koji način se radi na konzervaciji istorijskih objekata. Praktični rad će biti primenjen na podrume vina – pivnice, čime će neke od pivnica biti na autentičan način obnovljene i sačuvane od daljeg propadanja.