letnja škola arhitekture rogljevo

Škola 2022

TEMA: DOKUMENTACIJA, INTERPRETACIJA I RESTAURACIJA GRADITELJSKOG NASLEĐA: ROGLJEVAČKE PIVNICE

4. LETNJA ŠKOLA ARHITEKTURE ROGLJEVO, SRBIJA
TEMA: „DOKUMENTACIJA, INTERPRETACIJA I RESTAURACIJA GRADITELJSKOG NASLEĐA: ROGLJEVAČKE PIVNICE“

1-15. jula 2022.

Rok za prijavu: 6. jun 2022.

Jezik: srpski, engleski

Organizator: Grupa arhitekata (Beograd, Srbija)

PROGRAM
Program podstiče multidisciplinarnu međunarodnu saradnju, bavi se pitanjima implementacije i praćenja projekata zaštite nasleđa u lokalnom, regionalnom i evropskom okviru.
Letnja škola će biti održana od 1. do 15. jula 2022. Program ima dva modula koji se fokusiraju na dokumentaciju, interpretaciju i restauraciju baštine, kroz primenjeni rad na istorijskim građevinama u Rogljevu. Škola će biti organizovana kroz dva paralelna modula tokom 15 dana, a učesnici će odabrati jedan ili dva modula za završni rad. Predavanja će se održavati popodne i zajednička su za oba modula, dok će ujutru biti organizovan praktični rad.

Detaljni opis projekta možete preuzeti sa ovog linka.

Preliminarni program

Aplikacioni formular

Sve relevantne informacije i fotografije sa prethodnih projekata možete pronaći na našoj Fejsbuk stranici.

Summer School of Architecture Rogljevo 2022

TOPIC: DOCUMENTATION, INTERPRETATION AND RESTORATION OF BUILT HERITAGE: ROGLJEVO WINE CELLARS

4th SUMMER SCHOOL OF ARCHITECTURE IN ROGLJEVO, SERBIA
TOPIC: „DOCUMENTATION, INTERPRETATION AND RESTORATION OF BUILT HERITAGE: ROGLJEVO WINE CELLARS“

1-15 July 2022

Application deadline: June 6, 2022

Official language: Serbian, English

Organizers: Grupa arhitekata (Belgrade, Serbia)

PROGRAM
The program encourages multidisciplinary international cooperation, addresses issues of implementation and monitoring of heritage protection projects within the local, regional and European framework.
The Summer School will be held from July 1 to 15, 2022. The program has two modules that focus on documentation, interpretation and restoration of heritage, through the applied work on historical structures in Rogljevo. The school will be organized through two parallel modules for a period of 15 days, with the participants selecting one or two modules and making the final work. Lectures will be held in the afternoons and they are common to both modules, while in the morning the practical work will be organized.

Detailed description of the project

Preliminary program

Application form