GRUPA ARHITEKATA

aktuelno

Summer School of Architecture Rogljevo 2024

6th SUMMER SCHOOL OF ARCHITECTURE IN ROGLJEVO, SERBIA TOPIC: "DOCUMENTATION, INTERPRETATION AND RESTORATION OF BUILT HERITAGE: ROGLJEVO WINE CELLARS" 15-21 July 2024 Application deadline: June 10, 2024 Official language: Serbian, English Organizer: Grupa arhitekata (Belgrade, Serbia) Application: https://forms.gle/rhhFmwVwKHL1bqJ98

Letnja škola arhitekture Rogljevo 2023

TEMA: "DOKUMENTACIJA, INTERPRETACIJA I RESTAURACIJA GRADITELJSKOG NASLEĐA: ROGLJEVAČKE PIVNICE" 3-18. jula 2023. Rok za prijavu: 5. jun 2023. Jezik: srpski, engleski Organizator: Grupa arhitekata (Beograd)

Prijave: https://tinyurl.com/tkbe4ctf

Ilucidare Awards 2021

Projekat „Očuvanje vinskih podruma Negotinske krajine, Srbija“ je ušao u najuži izbor projekata za nagradu ILUCIDARE za 2021. godinu, u oblasti međunarodne saradnje vođene nasleđem. Nagrada se dodeljuje u okviru Nagrade EU za kulturno nasleđe / Nagrade Evropa Nostre. Ovi projekti predstavljaju ubedljive primere inovacija i međunarodnih odnosa vođenih nasleđem.

Grupa arhitekata je u okviru svoje izdavačke delatnosti objavila nekoliko publikacija, u kojima su predstavljeni rezultati rada na realizovanim projektima i projektima koji su u toku. Sve naše publikacije možete  pregledati i preuzimati sa našeg sajta besplatno.

Preuzimanja

Letnja škola arhitekture

Letnja škola će biti održana od 3. do 18. jula 2023. Radni dan traje od 10:00 do 19:00 h (uključujući pauzu za ručak od 1 sata). Program ima dva modula koji se fokusiraju na dokumentaciju, interpretaciju i restauraciju kulturne baštine, kroz primenjeni rad na objektima u Rogljevu. Škola će biti organizovana kroz dva paralelna modula tokom 15 dana, a učesnici mogu odabrati jedan ili dva modula za završni rad. Predavanja su  zajednička za oba modula, dok će tokom prepodneva biti organizovan praktični rad.

Program

Program podstiče multidisciplinarnu međunarodnu saradnju, bavi se pitanjima implementacije i praćenja projekata zaštite nasleđa u lokalnom, regionalnom i međunarodnom okviru.

Letnja škola će biti održana od 3. do 18. jula 2023. Radni dan traje od 10:00 do 19:00 h (uključujući pauzu za ručak od 1 sata). Program ima dva modula koji se fokusiraju na dokumentaciju, interpretaciju i restauraciju baštine, kroz primenjeni rad na istorijskim građevinama u Rogljevu. Škola će biti organizovana kroz dva paralelna modula tokom 15 dana. Predavanja su zajednička za oba modula, dok će ujutru biti organizovan praktični rad.

 

Modul 1 – ZAŠTITA, DOKUMENTACIJA I TUMAČENJE GRADITELJSKOG NASLEĐA

Učesnici će učiti o snimanju i izradi tehničke dokumentacije za objekte u Rogljevu i drugim lokalitetima u Srbiji, koristeći klasične tehnike arhitektonskog snimanja. Učesnici će takođe učiti o novim metodologijama i tehnologijama koje se koriste u tu svrhu, uz napomenu o tome koje su tehnologije dostupne u Srbiji i kako se vrši izbor tehnike i obuhvata snimanja. Učesnicima će biti predstavljeni osnovni principi interpretacije nasleđa, a u svrhu pripreme i stvaranja adekvatne prezentacije za različitu publiku.

 

Studijsko putovanje

Studijsko putovanje u Fetislam biće organizovano tokom Letnje škole. Takođe, biće organizovan obilazak okolnih sela Rajca i Smedovca sa pripadajućim pivnicama, kao i poseta muzeju u Negotinu.

 

Modul 2 – RESTURACIJA VINSKIH PODRUMA I KUĆA: TEHNIKE GRAĐENJA, METODOLOGIJA RESTAURACIJE I ODRŽAVANJA ISTORIJSKIH KONSTRUKCIJA – BLATNI I KREČNI MALTERI, KONZERVACIJA DRVETA, PREPOKRIVANJE KROVOVA

Učesnici će raditi na restauraciji elemenata arhitekture vinskih podruma smeštenih u kompleksu Rogljevačkih pivnica. Studenti će raditi na konzervaciji drvenih zidova, pripremi i nanošenju blatnog maltera i prepokrivaju krova. Pored obuke za stare tehnike gradnje, izvodiće se i obuka o istorijskim i modernim alatima.

Program je podeljen u dva osnovna segmenta: teorijski i praktični deo, koji podrazumeva rad na samim objektima, uz obuku i pažljiv nadzor. Teoretsko znanje pružaju ugledni profesori i iskusni profesionalci iz Srbije i inostranstva. Zanatske i konzervatorske tehnike i veštine predstaviće iskusni majstori I treneri kroz konzervatorsko-restauratorske radove na zaštićenim objektima in situ.

 

TROŠKOVI I NAKNADE

Škola je subvencionisana i svi troškovi boravka na terenu su pokriveni od strane organizatora. Smeštaj je obezbeđen u pansionu Dunjin konak, u neposrednoj blizini lokacije.

 

Putne troškove do i od lokacije snose sami učesnici.

 

Organizator zadržava pravo promene programa. Sve promene će biti blagovremeno saopštene.

 

PRIJAVA

Vaša prijava treba da sadrži:

– popunjen obrazac prijave https://tinyurl.com/tkbe4ctf

– kratku biografiju (maksimalno 1 stranica) poslatu na naš e-mail

– motivaciono pismo (najviše 1 stranica) poslato na naš e-mail.

Svoju biografiju i motivaciono pismo možete poslati na mail: grupaarhitekata@gmail.com.

5/5

Prijava

Vaša prijava treba da sadrži:

– popunjen obrazac prijave https://tinyurl.com/apvpcpae

– kratku biografiju (maksimalno 1 stranica) poslatu na naš e-mail

– motivaciono pismo (najviše 1 stranica) poslato na naš e-mail

grupaarhitekata@gmail.com

Kontakt