GRUPA ARHITEKATA

aktuelno

Letnja škola arhitekture Rogljevo 2022

TEMA: "DOKUMENTACIJA, INTERPRETACIJA I RESTAURACIJA GRADITELJSKOG NASLEĐA: ROGLJEVAČKE PIVNICE" 1-15. jula 2022. Rok za prijavu: 6. jun 2022. Jezik: srpski, engleski Organizator: Grupa arhitekata (Beograd)

Summer School of Architecture Rogljevo 2022

TOPIC: "DOCUMENTATION, INTERPRETATION AND RESTORATION OF BUILT HERITAGE: ROGLJEVO WINE CELLARS" 1-15 July 2022 Application deadline: June 6, 2022 Official language: Serbian, English Organizers: Grupa arhitekata (Belgrade, Serbia)

Ilucidare Awards 2021

Projekat „Očuvanje vinskih podruma Negotinske krajine, Srbija“ je ušao u najuži izbor projekata za nagradu ILUCIDARE za 2021. godinu, u oblasti međunarodne saradnje vođene nasleđem. Nagrada se dodeljuje u okviru Nagrade EU za kulturno nasleđe / Nagrade Evropa Nostre. Ovi projekti predstavljaju ubedljive primere inovacija i međunarodnih odnosa vođenih nasleđem.

Grupa arhitekata je u okviru svoje izdavačke delatnosti objavila nekoliko publikacija, u kojima su predstavljeni rezultati rada na realizovanim projektima i projektima koji su u toku. Sve naše publikacije možete  pregledati i preuzimati sa našeg sajta besplatno.

Preuzimanja

Letnja škola arhitekture

Letnja škola će biti održana od 1. do 15. jula 2022. Radni dan traje od 10:00 do 19:00 h (uključujući pauzu za ručak od 1 sata). Program ima dva modula koji se fokusiraju na dokumentaciju, interpretaciju i restauraciju kulturne baštine, kroz primenjeni rad na objektima u Rogljevu i Rajcu. Škola će biti organizovana kroz dva paralelna modula tokom 15 dana, a učesnici mogu odabrati jedan ili dva modula za završni rad. Predavanja će se održavati popodne i zajednička su za oba modula, dok će tokom prepodneva biti organizovan praktični rad.

 

 

Program

Program podstiče multidisciplinarnu međunarodnu saradnju, bavi se pitanjima implementacije i praćenja projekata zaštite nasleđa u lokalnom, regionalnom i evropskom okviru.
Program ima dva modula koji se fokusiraju na dokumentaciju, interpretaciju i restauraciju baštine, kroz primenjeni rad na istorijskim građevinama u Rogljevu. 

Modul 1 – DOKUMENTACIJA I TUMAČENJE GRADITELJSKOG NASLEĐA
Učesnici će raditi na snimanju i izradi tehničke dokumentacije za objekte u Rogljevu, koristeći klasične tehnike arhitektonskog snimanja. Učesnici će takođe učiti o novim metodologijama i tehnologijama koje se koriste u tu svrhu, uz napomenu o tome koje su tehnologije dostupne u Srbiji i kako se vrši izbor tehnike i obuhvata snimanja. Učesnicima će biti predstavljeni osnovni principi interpretacije nasleđa, a u svrhu pripreme i stvaranja adekvatne prezentacije za različitu publiku.

Studijsko putovanje
Studijsko putovanje u Knjaževac biće organizovano tokom Letnje škole.

Modul 2 – RESTURACIJA VINSKIH PODRUMA: TEHNIKE GRAĐENJA, METODOLOGIJA RESTAURACIJE I ODRŽAVANJA ISTORIJSKIH KONSTRUKCIJA – BLATNI MALTERI, KONZERVACIJA DRVETA, PREPOKRIVANJE KROVOVA

Učesnici će raditi na restauraciji elemenata arhitekture vinskih podruma smeštenih u kompleksu Rogljevačkih pivnica. Studenti će raditi na konzervaciji drvenih zidova, pripremi i nanošenju blatnog maltera i prepokrivaju krova. Pored obuke za stare tehnike gradnje, izvodiće se i obuka o istorijskim i modernim alatima.

Program je podeljen u dva osnovna segmenta: teorijski i praktični deo, koji podrazumeva rad na samim objektima, uz obuku i pažljiv nadzor. Teoretsko znanje pružaju ugledni profesori i iskusni profesionalci iz Srbije i inostranstva. Zanatske i konzervatorske tehnike i veštine predstaviće iskusni majstori i treneri kroz konzervatorsko-restauratorske radove na zaštićenim objektima in situ.

5/5

Prijava

Vaša prijava treba da sadrži:

– popunjen obrazac prijave https://tinyurl.com/apvpcpae

– kratku biografiju (maksimalno 1 stranica) poslatu na naš e-mail

– motivaciono pismo (najviše 1 stranica) poslato na naš e-mail

grupaarhitekata@gmail.com

Kontakt